GLAVA SECERA PRIPOVETKA PDF

Cela pripovetka jenešto uprošćena i svedena na malu umetniĉku Glišić je u pripoveci. Glava. šećera. izneo takav jedan vid bogaćenja, koji. Get this from a library! Pripovetke: Prva brazda. Ni oko šta. Šilo za ognjilo. Glava šećera. [Milovan Glišić]. MILOVAN GLIŠIĆ – „GLAVA ŠEĆERA“”Glava šećera“ je pripovetka čija je ra!ja je !o”tav!a i teče pravoli!ij”ki# $retira r%štve!i.

Author: Digor Mashicage
Country: Mauritania
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 20 June 2006
Pages: 116
PDF File Size: 4.31 Mb
ePub File Size: 2.11 Mb
ISBN: 115-1-23077-815-2
Downloads: 5754
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Araramar

Ponovo je vraen u slubu, u Narodnu biblioteku, gde je bio pomonik upravnika. Gazda Raka, bogati seoski dimrija i matori udovac, dvostruko je dosadio svojim komijama: Humoru su izloeni seljaci, njihova naivnost, neukost i prostodunost; ovaj humor je dobroudan, prijateljski.

Gliieve pripovetke su, pre svega, anegdote, crtice iz ivota. Similar Items Related Subjects: U prvom redu pripremalo se raspoloenje za rat koji je imao tih godina buknuti na Balkanu. sfcera

Knjievni rad zapoeo je satirinim feljtonima u kojima je izvrgnuo ruglu izopaenosti u savremenom ivotu Srbije. Od polovine osamdesetih godina on slabo daje originalne radove od Glii nije od pisaca visoke umetnosti, on je zasluan i valjan pisac koji je zapoeo ceo jedan nov knjievni pokret. Zatim, taj rad nije tako ni obilan: Od naputanja studija do smrti obavljao je razne poslove: I tako na lepi kapetan pusti se u dug razgovor sa svojim vernim ukom.

  DACIE AND LEWIS PRACTICAL HEMATOLOGY PDF

Seljak je usamljen, ostavljen sam sebi, izloen grabljivcima i bespomodan u svojoj neprosvedenosti, sujeverju i ekonomskoj zaostalosti. Naine od zdrava i itava oveka nakaradu!

Pripovetke : Prva brazda. Ni oko šta. Šilo za ognjilo. Glava šećera (Book, ) []

Za vinovnike tih nedaa Glii je smatrao zelenae i birokratiju, koji dolaze iz palanke, pa se u veini njegovih pripovedaka osea uzajamna netrpeljivost sela i grada. Stvari koje su tu izile, i jo neke nove, tampao je u dvema sveskama Pripovedaka Beograd, lgava Seljaci, rtve zelenaa secea vlasti, ne mire se sa nesreama koje nisu skrivili, s nepravdama i prevarama.

Obimom neveliko, s nekim umetnikim nedostacima karakteristinim za poetke, delo Milovana Gliia odie elementarnom snagom i jednostavnou, vrlinama koje ovog pisca ine znaajnom pojavom u naoj knjievnosti. Naime, oni su u skuptini obelodanili istiniti dogaaj sa glavom edera.

glava secera milovan glisic film

Razgovor izmeu uke i Paje osvetljavanje Radanove sudbine. No kurs odvajanja od ideolokih osnova politike borbe Svetozara Markovia takoe je vidan u tom asopisu.

Milovan Djilas conversations with stalin Documents. Please select Ok if you would like to proceed with this request anyway. Zvali su ga “iom” a on njih “sinovcima”. Kada je dolo vreme da se ide, seljaci su se obratili uki za savet secra da aste kapetana, kojim poklonom. Milan Pesic rated it really liked it Feb 17, Selo o kome je pisao Milovan Glii bilo je izloeno tekim poremeajima koje donosi prodiranje kapitalistikih odnosa. Vi, pa devet puta, moj kume, i eto dokle sam dospeo!

  HP C4180 SCAN TO PDF

Pripovetke : Prva brazda. Ni oko šta. Šilo za ognjilo. Glava šećera

I svuda je uka prodavao glavu edera po dukat. Gogolj se novom narataju naroito dopadao kao satiriar, kao pisac Revizora, kao pisac koji iba pokvarenu birokratiju i lenjo, glupo i nekorisno seosko plemstvo.

Nego svejedno, tu je glava edera! Taj komad jo i danas se odrava na repertoaru. Kritian, a ne sentimentalan, glaba i humorist, a nepsiholog, Glii je teke prilike na selu prikazivao slikajui nosioce zla: Please enter the message.

On je uzeo jaka uea u pripoverka pokretu, bio jedan od prvih beogradskih velikokolaca koji su prihvatili ideje Svetozara Markovia, zbog rasturanja zabranjenih Markovievih spisa bio osuen na zatvor. Njegovi likovi su najee slikani jednom bojom, ili samo po dobrim, ee samo po ravim osobinama. U njoj se govori kako dva pobratima Kia i Mia podvaljuju jedan drugome prodajui umesto oraha iarke a umesto vune mahovinu i kako su goava kraju oba podvalila druini razbojnika.